Waarom deAfvalMarkt

Afval is niet normaal, toch bestaat het. Veel bedrijven produceren nog steeds veel afval, wat een (financiële) last is voor hen én een welzijnsprobleem voor ons allen.
DeAfvalMarkt.nl helpt bedrijven bij het vinden van de economisch meest gunstige afvaloplossingen met de minste milieudruk. Dat houdt in dat wij naar oplossingen zoeken die verder reiken dan alleen de inzet van afvalverwerkende bedrijven. Winst voor bedrijven en maatschappelijke winst voor ons allemaal!

Van afvalprobleem naar afvaloplossing

Om afvaloplossingen naar duurzaamheid te classificeren gebruiken wij de welbekende “Ladder van Lansink”:

alle treden van de Ladder van Lansink
met dank aan Recycling.nl 

Gelukkig zijn oplossingen, die hoger op de ladder staan, ook economisch interessanter. Het voorkomen van afval is altijd goedkoper dan het hergebruiken of recyclen ervan. DeAfvalMarkt.nl heeft de Ladder van Lansink gecombineerd aan de financieële meeropbrengsten, zodat het vierkant van deAfvalMarkt.nl ontstaat. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van deAfvalMarkt.nl voor bedrijven en onze leefomgeving direct zichtbaar: zowel winst voor het milieu, als extra financieel rendement voor het bedrijfsleven. 

Ladder van Lansink als winstmodel voor deAfvalMarkt.nl

 

DeAfvalMarkt.nl

[email protected]