Mobiele composteerder: Big Hanna

Sindskort kunnen MVO minded horeca-ondernemers hun swill (etensresten) lokaal composteren met de BigHanna! De etensresten worden vermaalt, geroteert en geventileert door het systeem, zodat na 6 à 10 weken schone compost (automatisch) tevoorschijn komt. Het Belgische bedrijf dat de BigHanna produceert, claimt dat alle etensresten gereduceerd worden tot circa 10% van het oorspronkelijke volume. Afhankelijk van de prijsafspraken met de huidige organisch afval verwerker, is de gemiddelde terugverdientijd van de Big Hanna circa 5 jaar.

 

Schematische werking van de BigHanna

 

werking big Hanna

 

 

Het instapmodel van de BigHanna is een kleine mobiele composteerder (1,5m x 0,6m x 1,5m) die 20 tot 50 kg etensresten per week kan verwerken. Stapsgewijs zijn er grotere modellen verkrijgbaar tot en met zelfs 15.000kg verwerkingscapaciteit!

Hun kleinste model:

 

Instapmodel Big Hanna

 

Hun grootste model:

 

Grootste Big Hanna mobiele composteerder

 

Voor meer informatie:

 

www.bighanna.com

Nederlandse agent:

Norbert van Dooren

 

Telefoon: 0411-611936  / 06-29045133