Plastic en karton verkopen

Plastic en karton worden vaak door een inzamelaar ingezameld. Indien de volumes groot genoeg zijn, kunnen wij het plastic en karton direct bij de recyclingfabriek aanbieden. Hierdoor wordt de stap van inzameling overgeslagen. Hierdoor ontstaat er een besparing op:

  • huurkosten van containers
  • transportkosten van inzamelaars
  • handling en administratiekosten van de inzamelaar

Daarnaast is er nog een groot voordeel: door het karton bij de fabriek aan te bieden en niet meer in te laten zamelen, hoeft het tussentijds niet meer gesorteerd te worden. Het is daardoor een veel zuiverdere stroom en genereert een hogere verkoopprijs.

Prijsindicatie karton: €100/1.000 kg

Prijsindicatie plastic: afhankelijk van type plastic: 200-550€/1.000 kg.

U kunt uw karton verkopen op onze vraag en aanbod site. Ook kunt u uw plastic verkopen op de vraag en aanbodsite voor plastic.

Het is wel een voorwaarde om het karton in balen aan te leveren. Hiervoor kunt u een balenpers huren. Indien het volume groot genoeg is, is dit zeer rendabel.
Wij helpen u vrijblijvend met een kosten/baten analyse.