deAfvalMarkt.nl start met container verhuur

Sinds Maart 2018 is deAfvalMarkt.nl gestart met het aanbieden van containers in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem. Zowel bedrijven, als particulieren, kunnen een afvalcontainer huren op ons platform. Waarom deze uitbreiding? 

Container huur vs losse afvalstromen 

DeAfvalMarkt.nl blijft het grootste online platform voor losse afvalstromen. Veel van onze bezoekers –zowel afnemers als aanbieders- hebben behoefte aan een one-stop-shopping model; een online plaats waar zij terecht kunnen voor zowel het vermarkten van hun bedrijfsafvalstromen, als waar ze ook een container kunnen huren, of een balenpers. Inmiddels zijn de eerste containers reeds verhuurd! 

Afvalcontainers: welke stromen? 

In overleg met onze landelijke afvalinzamelaar, hebben wij ons bewust toegelegd op de meest gehuurde containers: de 3 m3, de 6 m3 en de 10 m3, zowel open als gesloten. De stromen die hierbij horen zijn puin, hout en voornamelijk bouw en sloopafval. Mogelijk zullen andere containergroottes, als afvalstromen in de toekomst ook worden aangeboden. Men kan dan denken aan de grotere volumes en de minder courante stromen als dakafval en grofvuil. 

Containers verhuur concurrerend? 

Als je in google googled op "container huur" word je tot en met pagina 10 overspoeld met aanbieders. Zowel online aanbieders, als afvalinzamelaars. De grap is dat veel online aanbieders zich presenteren als een container verhuurbedrijf met eigen vervoer en bakken. In realiteit zijn het bedrijfjes geleid vanuit huis met een telefoon en een internetverbinding. Dit maakt het voor elke startende container huurder moeilijk om sneller in google te komen. Ook het betaalde verkeer wordt gedomineerd door een aantal, veelal grotere partijen, zoals praxis en de landelijke spelers. 

Vergelijking van containerprijzen 

Om ons als onafhankelijk platform te onderscheiden in de containermarkt, monitoren wij de top5 prijzen van containerhuur. Wij baseren tevens onze prijzen hierop, om altijd de beste deal in de markt aan te kunnen bieden. Bijkomend voordeel is dat wij veel bedrijfsafvalstromen bij onze partner wegzetten, zodat wij scherpere prijzen kunnen bedingen dan veel van onze concurrenten.  

Naar de afvalcontainers

Voor meer informatie kunt u ons altijd een mail sturen. 

Screenshot containerhuur pagina:

Overzicht containers