Bouw & sloopafval

Figuur 1: Visuele presentatie bouw en sloopafval

Bouw en sloopafval: wat doen we er mee?

Bouw en sloopafval (afgekort 'bsa') is een gemengde stroom die voornamelijk vrijkomt bij bouwprojecten, renovaties en sloopwerkzaamheden. Het is de meest "populaire" stroom om af te voeren met een huurcontainer. Nadat de afvalcontainer is afgevoerd, weet men vaak niet dat er nog een heel proces achter het bsa zit.

BSA waardevol of niet?

Het is de kunst om alle waardevolle fracties uit het bsa te sorteren; puin, hout, kunststoffen en metalen. Ook wordt er zeefzand gesorteerd, wat bekend staat als Forz. Deze Forz wordt weer ingezet als bouwstof (circulair dus). Hetgeen als restant overblijft, wordt verder kwalitatief bewerkt, zodat het als secundaire brandstof kan dienen (ook wel 'SRF; solid recovery fuel).

Bouw en sloopafval: besparingsfeiten

  1. Inzameling 1.000 kga BSA staat gelijk aan: 223 x een warm bad nemen (38-40 graden)
  2. bsa wordt voor 50% gebruikt als grondstof
  3. bsa bevat voor 33% groene energie
  4. bsa bevat voor 16% grijze energie
  5. en het residu is slechts 1%.

Bovenstaande feiten houden geen rekening met het transport van de afvalcontainers; hier is natuurlijk ook enige vervuiling mee gemoeid.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.