balenpers/perscontainer advies

deAfvalMarkt.nl staat bedrijven vrijblijvend bij in de analyse van hun afvalstromen. Is een balenpers of perscontainer noodzakelijk, zo ja, welke kosten en opbrengsten zijn er en hoe kunnen deze optimaal worden gemaakt?

Balenpers of perscontainer?

Bedrijven zoeken een balenpers, of een perscontainer, maar zijn niet op de hoogte van marktontwikkelingen van de te verwerken afvalstroom. Ook zijn er soms alternatieven voor een balenpers of perscontainer, die geen investering vereisen, en een hogere opbrengst genereren voor de afvalstroom.

Heeft men eenmaal een balenpers, of perscontainer op het oog, dan weet de leverancier alles van de te leveren pers, maar de leverancier weet onvoldoende over de tarieven en de afzetkanalen van de te persen afvalstroom. Aangezien de opbrengsten uit de afvalstromen de terugverdientijd bepalen, is het van belang inzicht in de afvaltarieven en de juiste afzetkanalen te hebben.

Concreet ziet onze dienstverlening er alsvolgt uit:

  1. In kaart brengen volume afvalstroom;
  2. Logistieke mogelijkheden bepalen: balenpers, perscontainer, andere oplossing?
  3. Markttarieven afvalstromen en afzetkanalen bepalen;
  4. Uitwerking totale investeringen van alle mogelijkheden;
  5. Monitoren afzetkanelen.

Wij hebben contacten met alle gangbare balenpers en perscontainer leveranciers en kunnen de tarievan van meerdere partijen in onze analyse meenemen.

Voor meer informatie: [email protected]