Voorleesboek 'De wereld van Plastic'

 
Cover de Wereld van Plastic

 

Voor de voorleesdag op de Dag van de Duurzaamheid is een speciaal voorleesboek gemaakt: “De wereld van Plastic”. Mede door een bijdrage van recyclingbedrijven Omrin, Van Gansewinkel en HVC is dit boek mogelijk gemaakt. De uitgever van het boek, Idee & Waarde, wil het boek graag herdrukken; op voorwaarde dat er genoeg animo is voor de huidige druk! deAfvalMarkt.nl helpt graag mee aan wat extra publiciteit middels een interview met één van de makers, André de Hamer.

Waar is het idee ontstaan voor “De wereld van Plastic”?

We organiseren al sinds 2009 een voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. Met 'We' bedoelen wij Duurzame PABO, Urgenda, Missing Chapter Foundation en Duurzaam Door. Er zit dus een heel duidelijke maatschappelijke keuze achter. Ieder jaar is er een ander thema, afgelopen jaar was dit ‘Plastic’.


Hoe is het boek tot stand gekomen?

Kinderen zijn uitgenodigd om te tekenen over het thema (aan de hand van een briefing die aan de leerkrachten is verstrekt). Daarna zijn de pabo’s gericht aangeschreven om studenten een verhaal voor een bepaalde leeftijdscategorie te laten schrijven - gebaseerd op een meegestuurde tekening (deze tekening vormt de illustratie bij het verhaal). Een professionele redactie en productieteam -we hebben veel ervaring met leesstof voor kinderen- heeft er voor gezorgd dat de verhalen passen bij de doelgroepen: de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool.

Is het boek zelf ook milieuvriendelijk gedrukt?

Ja, wij hebben ervoor gekozen om alle bruikbare technieken toe te laten passen. We hebben dus ook bewust gekozen voor een drukkerij die dit kan, dus: een klimaatneutrale druk, FSC papier en karton én het gebruik van hoogwaardige vegetale inkten. Dit geeft uiteraard meerkosten, maar die hebben we er graag voor over: ‘Practise what you preach…'

Is recycling een focusgebied in het boek?

Het thema 'plastic' is breed benaderd, maar de tekeningen en verhalen zorgden voor focus: het tegengaan van plastic soup én zwerfafval zijn centrale thema's in het boek. Op de voorleesdag is wel gesproken met kinderen over mogelijke oplossingen voor plastic zwerfafval en de plastic soup in de ocean.

Onderstaand filmpje, dat een sfeerimpressie geeft van de voorleesdag op de Dag van de Duurzaamheid, illustreert goed dat de plasticproblematiek zeer zeker leeft bij kinderen:
 

Voor meer informatie over het voorleesboek, verwijzen wij u naar de site van De wereld van Plastic. Hier kunt u het boek ook bestellen!

Met dank aan André de Hamer voor het interview.

Binnen en buitenkant van De Wereld van Plastic