Afvalmanagement uitbesteden

deAfvalMarkt.nl is opgericht door Michael Avramidis. Na een tijd als afvalmanager bij een gerenommeerd afvalmanagementbureau gewerkt te hebben, ontstond het inzicht dat klanten dikwijls niet meeprofiteren van actuele markttarieven. Het doel van deAfvalMarkt.nl is om marktwaardes van afvalstromen transparant te maken en voor klanten de meest rendabele afzetkanalen te vinden. Meestal zijn de duurzamere oplossingen, ook financieel het aantrekkelijkst!

Afvalbeheer is moeilijk?

Afvalbeheer is geen rocket science, het kost alleen tijd om het goed te doen. Onze diensten voor het afvalbeheer zijn niet anders dan dat van andere bureau's: nulmeting, verbetering scheidingspercentages, 1 totaalfactuur, digitaal afroepen en de rapportages. Onze toegevoegde waarde zit in ons verdienmodel.

Toegevoegde waarde van deAfvalMarkt.nl?

Wij zijn een jong en klein bureau en hebben ons verdienmodel zo simpel mogelijk gehouden; wij vragen enkel een vergoeding voor gevraagde diensten, zonder een marge op uw afvalstromen. Dikwijls betekent dit dat wij direct een kostenbesparing kunnen realiseren t.o.v. zittende afvalmanagementbureau's, omdat wij de tarieven in de markt 1-op-1 kunnen doorgeven. Ook hebben wij geen eigen verhuurmiddelen, waardoor wij ons 100% onafhankelijk kunnen opstellen. Wij werken niet met een 'service desk'; dit gebeurt altijd onder de noemer 'één aanspreekpunt',  maar de extra schakel in de keten werkt kostenverhogend en zorgt voor communicatieruis. Aangezien wij uw afvalstromen anoniem online zichtbaarheid kunnen geven, zijn (alternatieve) afvaloplossingen buiten de recyclingsector mogelijk.

Graag gaan wij na op welke fronten wij waarde kunnen toevoegen:

- laagste tarieven?

-verhogen scheidingspercentage?

-online rapportages?

-1 verzamelfactuur?

Graag bekijken wij samen met u waar de meeste winst gehaald kan worden.

Voor meer informatie: [email protected] / 06-42800744

Tip: handboek afvalbeheer voor productiebedrijven.

Flowdiagram van de werking van een service desk van een afvalmanagementbureau

 

werkwijze afvalmanagementbureau

Grafiek: ontwikkeling scheidingspercentage

scheidingspercentage tegenover afvalkosten