prijsontwikkeling afgewerkte olie

Ons marktplatform koppelt aanbieders van afgewerkte olie aan de afnemer met de hoogste netto prijs, inclusief transportkosten. De beste (netto) prijs die wij momenteel in de markt voor afgewerkte olie tegenkomen, is €35 kosten voor 800 liter! Voor het aanmelden van nieuwe partijen oude olie, verwijzen wij u naar onze vraag en aanbodsite voor afgewerkte olie.

Voor een globaal marktgevoel, hebben wij hieronder de prijzen geplaatst die gemiddeld in de markt worden betaald:

Aangeboden hoeveelheid 

Prijsindicatie

500 liter

65 - 85 euro kosten

1.000 liter

50 - 65 euro kosten

2.000 liter

60 euro opbrengst tot 25 euro kosten

4.000 liter

> 85 euro opbrengst

 

Ingang marktplaats olie

Afgewerkte motorolie vs olieprijs

De kosten voor het verwerken van afgewerkte motorolie zijn sterk afhankelijk van de olieprijs. Aangezien deze de afgelopen jaren flink is gezakt, heeft dit zijn weerslag op de  tarieven. Daar waar afgewerkte olie voorheen een vergoeding van 25 cent per liter kon opleveren, moet men nu geld betalen om afgewerkte motorolie af te voeren. 

Koersverloop olieprijs (in dollars):

  Verloop olieprijs

Veel garagebedrijven die niet frequent afgewerkte olie afvoeren, zijn nog in de veronderstelling dat hun afgewerkte olie (nog steeds) geld oplevert. Op deAfvalMarkt.nl zien wij ook een verhoogde activiteit voor het afvoeren van afgewerkte motorolie. Veel garagebedrijven willen uiteraard de kosten minimaliseren en in deze behoefte kan deAfvalMarkt.nl goed voorzien: aanbieders zien zonder zelf te bellen en te googlen welke afnemer in hun regio de beste prijs per liter afval olie kan aanbieden. 

Blijft afgewerkte olie geld kosten?

Veel hangt af van de olieprijs (en de daarmee samenhangende wereldpolitiek, uiteraard). Echter; zodra de olieprijs stijgt, wordt de winning van Amerikaanse schaliegasvelden meer rendabel, waardoor er extra aanbod op de markt komt en er een prijsdrukkend effect ontstaat. Daarnaast lijkt de economie in China flink stoom af te blazen, waardoor de vraag naar olie ook minder wordt. Ook in de markt van de afnemers zijn er enkele verschuivingen. Van Gansewinkel heeft haar activiteiten in afgewerkte olie afgestoten, hetgeen een veeg teken is van de winstmarges en toekomstverwachtingen voor deze sector.

Markttarieven afgewerkte olie

De tarieven varieren per regio, aangezien in de ene regio meer concurrentie is dan in de andere én een aantal regio’s kent meer afhaaladressen. De routes zijn hierdoor efficienter, waardoor de voorrijkosten omlaag kunnen. Doorgaans betalen garagebedrijven in de randstand minder kosten voor het afvoeren van hun afgewerkte olie dan garagebedrijven in de minder bewoonbare gebieden.

Tips voor garagebedrijven

Uiteraard is er een aantal tips, waarmee garagebedrijven de kosten van het afvoeren van afgewerkte olie minimaliseren.

  1. Spaar zoveel als mogelijk afgewerkte olie op. Indien men een tank gebruikt, zorg dan dat de olietank echt vol is. Het is uiteraard mogelijk om extra afgewerkte olie in vaten op te slaan, maar sommige garagebedrijven doen dit natuurlijk liever niet.  Het voordeel van het opsparen van de oude olie is dat je meer olie laat afvoeren voor dezelfde voorrijkosten. Daarnaast, als je een groter volume aanbiedt, kan je ook een betere verwerkingsprijs bedingen.

  2. Bied ook oliefilters, remvloeistof of koelvloeistof tegelijkertijd met de afgewerkte olie aan, zodat je alles met 1 voorrijkosten kunt afvoeren. Remvloeistof en koelvoeistof worden vaak gratis meegenomen, indien het met olie wordt aangeboden. Zorg er wel voor om volle vaten aan te bieden, dan is de kans groter dat men het kosteloos zal afvoeren.

  3. Heb je een collega garagebedrijf op geringe afstand? Spreek dan af dat jullie gezamenlijk afvoeren. Het is dan wel zaak om dit in goed overleg te doen met de afnemer, maar doorgaans kunnen de voorrijkosten gedeeld worden, mits de afstand niet te groot is tussen beide adressen.

Biedingen ontvangen voor uw olie?
Partijen afgewerkte olie nemen wij kosteloos aan. Wij doen u dan een vrijblijvend aanbod; indien akkoord, wordt de olie binnen 6 werkdagen afgevoerd.
Plaats kosteloos een opdracht voor het afvoeren afgewerkte olie
Voor het huren van containers verwijzen wij u naar onze container huren sectie.